Cách lắp đặt tay co thủy lực NewEra và Dorma

Bài viết hướng dẫn lắp đặt tổng quát dành cho các mẫu tay co thủy lực chính hãng của NewEra và Dorma.

Các bước lắp đặt chi tiết các mẫu tay co thủy lực bằng video chi tiết.

Cách lắp đặt bản lề sàn BTS80

Cách lắp đặt tay co thủy lực TS92 Dorma

Hướng dẫn lắp đặt và điều chỉnh tay co thủy lực TS68-Dorma

Posted in Video.